Przetwornik

Z definicji, kiedy mówimy o przetworniku, mamy na myśli rodzaj urządzenia, którego zadaniem jest przekształcenie pewnej wielkości na inną wielkość, przy czym ustalone zostały wcześniej zależności pomiędzy tymi wielkościami i dokładność, z jaką dokonywane jest przekształcenie.

Ilość rozmaitych przetworników, jakie działają tuż obok w otaczającej nas rzeczywistości najczęściej nie jest przez nas dostrzegana. Mało kto bierze pod uwagę, że przetwornikiem jest domowy kocioł centralnego ogrzewania.

Łatwiejsze do uchwycenia są role przetworników takich jak transformatory – mamy do czynienia ze zmianą napięcia prądu – i jest to łatwiejsze do zrozumienia na pierwszy rzut oka: prąd i po jednej i po drugiej stronie, na wejściu i wyjściu. Najciekawsze jednak zastosowania przetworników to takie, gdzie wielkości na wejściu i wyjściu przetwornika są do siebie jakby mniej podobne. Przetworniki mają szczególnie duże zastosowanie w takich zadaniach gdzie konieczne jest wzmocnienie słabego zazwyczaj sygnału z czujnika czy czujników. Najczęściej dzieje się tak w układach pomiarowych gdzie zmierzona wartość fizyczna taka jak:

  • temperatura,
  • ciśnienie,
  • gęstość

jest przetwarzana na wielkość elektryczną wyrażaną przez napięcie lub natężenie prądu.

Przetworniki to także urządzenia służące do pomiaru

Przetworniki to także urządzenia służące do pomiaru

Do najpopularniejszych przetworników, jeśli idzie o częstość stosowania zaliczyć można, oprócz wymienionych już transformatorów, przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe trwające jako podstawa działania większości sprzętu audiowizualnego. Przetwornikami są sprężarki, kotły, generatory elektryczne, przetwornikami są wszelkie urządzenia służące do pomiaru różnicy ciśnień, przepływu cieczy czy gazów, czujniki termoelektryczne, pojemnościowe i indukcyjne. Specyficznym rodzajem przetworników są przekładniki napięciowe i prądowe, czyli wyspecjalizowane jednofazowe transformatory służące jako urządzenia poszerzające zakres pomiarowy mierników elektrycznych.

Często, choć mniej zauważane, stosowane są przetworniki hallotronowe, służące do pomiaru pola magnetycznego i wykorzystywane np. w rowerach jako mierniki prędkości obrotowej w licznikach rowerowych. Hallotrony mogą też być wykorzystywane w kompasach elektronicznych. Ważnymi technologicznie przetwornikami są magneto oporniki, do pomiaru zróżnicowanych pól magnetycznych. Ogromnie bogate zastosowania znajdują tensometry, najczęściej tensometry oporowe, zmieniające rezystancję wraz ze zmianą wymiarów czyli odkształceniem elementu na którym są zamocowane. Rozwój robotyki przemysłowej i użytkowej nie byłby w ogóle do pomyślenia gdyby nie szereg rozmaitych przetworników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*